Kody sieciowe


Plus

*147#Sprawdzenie posiadanej taryfy
*100#Sprawdzenie stanu konta
*123*TELEKOD#"Na raz, dwa, trzy" Zasilenie konta MIXPLUS, TELEKOD oznacza 14 lub 16-cyfrowy numer z karty zasilającej
*125#"Do kiedy?" Sprawdzenie okresu ważności konta
*105*10#Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język polski
*105*20#Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język angielski
*122*11#Włączenie poczty głosowej
*122*00#Wyłączenie poczty głosowej
*122#Sprawdzenie statusu poczty głosowej
*101*11*01#Aktywacja roamingu
*101*00*01#Deaktywacja roamingu
*111*nr_telefonu#Inicjowanie połączeń w roamingu
*101*11*02#Aktywacja usługi GPRS/MMS
*101*00*02#Deaktywacja usługi GPRS/MMS
*101#Sprawdzenie aktywnych usług
*101*11*03#Aktywacja usługi video rozmowa
*101*11*06#Infoblokada, aktywacja usługi (włączenie blokady)
*101*00*06#Infoblokada, deaktywacja usługi (wyłączenie blokady)
*101#Infoblokada, sprawdzenie statusu usługiNiektóre usługi mogą być płatne