Kody sieciowe


T-Mobile

*111*14-cyfrowy kod uzupełniający#Uzupełnienie konta
*101#Sprawdzenie kwoty na koncie
*102#Sprawdzenie stanu T-Mobile jednostek
*132*1*1#Aktywacja usługi MMS
*132*2*1#Aktywacja usługi GPRS
*132*5*1#Aktywacja usługi Roamingu
*132*9*1#Aktywacja usługi Połączenia wideo
*122*1#Aktywacja Pakietu Minut lub SMS-ów
*123*1*1#Aktywacja usługi SMS-y i MMS-y za grosze
*125*2#Aktywacja usługi Godzina za Grosze
*127*1#Aktywacja usługi Bonus
*132*1*2#Wyłączenie usługi MMS
*132*2*2#Wyłączenie usługi GPR
*132*5*2#Wyłączenie usługi RoaminguNiektóre usługi mogą być płatne