WTLS

Wireless Transport Layer Security - odpowiada za bezpieczeństwo w technologii WAP i można przyjąć, że jest odpowiednikiem SSL w przypadku WWW


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8