xHTML

Czyli rozszerzalny hipertekstowy język znaczników. Służy on do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. XHTML/1.0 nie jest następcą HTML, a jedynie przedstawieniem HTML 4.01 w postaci XML. Jedną z największych zalet XHTML jest możliwość łączenia z innymi językami zgodnymi z XML, np. MathML czy SVG. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu mechanizmu przestrzeni nazw XML.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8