AAC

(ang. Advanced Audio Coding) - algorytm stratnej kompresji danych dźwiękowych, którego specyfikacja została opublikowana w roku 1997. Format AAC zaprojektowany został jako następca MP3, oferujący lepszą jakość dźwięku przy podobnym rozmiarze danych.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8