ActiveX

Zestaw technologii programistycznych Microsoftu służących do wymiany informacji pomiędzy aplikacjami, najczęściej spotykanym zastosowaniem są formanty ActiveX - programy uruchamiane w oknie przeglądarki.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8