ADSL

ang. Asymmetric Digital Subscriber Line, rodzaj łącza umożliwiającego dostęp do internetu przez linię telefoniczna; łącze to jest asymetryczne, bo pobieranie danych może odbywać się szybciej niż ich wysyłanie.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8