BSIC

Base Station Identity Code - numer identyfikacyjny stacji bazowej. Jeżeli BTS-a zapiszemy dwójkowo, to trzy pierwsze cyfry (oczywiście w zapisie dziesiątkowym) stanowić będą jego BCC, następne trzy NCC.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8