BTS

Stacja przekaźnikowa, stacja bazowa, BTS (ang. Base Transceiver Station) - w systemach łączności bezprzewodowej (np. popularnym GSM) urządzenie (często z wysokim masztem), wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej.

Na dalszych odcinkach (np. do centrali) sygnał może być transmitowany w światłowodach lub za pomocą radiolinii.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8