CCBS

(Ang. completion of call to busy subscribers) Usługa dodatkowa, która pozwala abonentowi telefonii ruchomej który po inicjacji połączenia napotyka na zajętego połączeniem docelowego abonenta, na dokończenie tego połączenia wtedy gdy ta zajętość znika bez konieczności ponawiania próby inicjalizacji połączenia.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8