CFB

(Ang. call forwarding mobile subscriber busy) Usługa dodatkowa która pozwala abonentowi telefonii ruchomej na to, że sieć przekierowuje wszystkie przychodzące połączenia lub tylko te związane z podstawową usługą na inny numer, wtedy gdy abonent prowadzi właśnie połączenie (tzn. jest zajęty czyli Ang. busy). Nie wpływa to na zdolność abonenta telefonii ruchomej do inicjowania połączeń. Jeśli ta usługa jest zaktywizowana to połączenia przychodzące są przekierowywane tylko gdy nadchodzące połączenie zastaje abonenta zajętym innym połączeniem.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8