CLIP

(ang. Calling Line Identification Presentation) - wyświetlanie numeru telefonu osoby do nas dzwoniącej.

Usługa CLIP polega na tym, że na naszym aparacie telefonicznym (lub innym urządzeniu podłączonym do linii telefonicznej) wyświetla się numer telefonu abonenta, który do nas dzwoni. Należy pamiętać, że numer dzwoniącego nie pojawi się, jeśli posiada on włączoną usługę CLIR.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8