DCS

(Digital Communication System) - nazwa stosowana kiedyś dla określenia sieci GSM 1800 MHz. W systemie DCS 1800 szerokość pasma wynosi 75 MHz, dystrybucja mocy wynosi 20 W.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8