8PSK

8-Phase Shift Keying - ośmiowersowe kluczowanie fazy. Metoda modulacji fali elektromagnetycznej polegająca na wysyłaniu sinusoidalnego sygnału, którego faza zmienia się co 45 stopni od 0 do 360. Dzięki takiej modulacji jest dostępnych osiem różnych przebiegów PAinusoidalnych. 8PSK umożliwia więc jednorazowe wysłanie 3 bitów informacji (2 do potęgi trzeciej). Modulacja 8PSK wykorzystywana jest w technologii EDGE, która znacznie zwiększa przepustowość sieci GSM oraz w telefonii trzeciej generacji UMTS.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8