GPS

(ang. Global Positioning System) globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie wodzie lub w powietrzu.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8