Handover

(w terminologii amerykańskiej: handoff) - przełączenie połączenia radiowego terminala (telefonu, modemu) z jednej stacji bazowej do innej w czasie, gdy połączenie jest aktywne.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8