HSCSD

(ang. High Speed Circuit Switched Data) - technologia używana w sieci GSM do przesyłania danych. Telefon komórkowy stosujący ten model transmisji może odbierać dane z maksymalną prędkością 57.6 kb/s a nadawać z prędkością 14.4 kb/s.

Podczas przesyłania danych, używane są te same kanały radiowe, które mogą być użyte podczas transmisji głosu. Kanały te zajęte są cały czas podczas nawiązanego połączenia, również gdy transmisja się nie odbywa (np. użytkownik zapoznaje się z treścią strony WAP) - opłata pobierana jest więc za czas aktywności połączenia, a nie za ilość faktycznie przesłanych danych. Sposób transmisji oparty jest na wcześniejszej technologii CSD, ale poprawiony został sposób kodowania, dzięki czemu w jednym kanale można przesyłać 14.4 kb/s (w porównaniu do 9.6 kb/s w technologii CSD), a dodatkowo do transmisji danych ze stacji bazowej do telefonu komórkowego system może użyć od jednego do czterech kanałów, co daje maksymalną prędkość transmisji 57.6 kb/s (4*14.4 kb/s).


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8