IMS (IP Multimedia System)

IP Multimedia System (IMS) to technologia zgodna ze specyfikacją 3GPP. Jest ona kluczowym elementem na drodze przekształcenia komunikacji komórkowej w technologię IP. Dzięki niej możliwe jest świadczenie zintegrowanych usług przesyłu głosu i danych w sieciach IP z komutacją pakietów. IMS wprowadza dwie fundamentalne możliwości do systemów wykorzystujących komutację pakietów: po pierwsze funkcje odszukania osoby poprzez SIP w celu rozpoczęcia sesji łączności, a po drugie - możliwość zintegrowania nowych, dochodowych usług takich jak Push-and-Talk. IMS to także środowisko rozwojowe, doskonale skoordynowane z głównym nurtem technologii IP, co obniża przeszkody stojące przed niezależnymi twórcami aplikacji. Wprowadzenie IMS i środków pozwalających realizować usługi w tym standardzie jest krokiem ku stworzeniu ogólnego dostępu do usług. Zamiast wprowadzania kompletnej odrębnej infrastruktury dla każdej z usług, można wykorzystać infrastrukturę ogólną, przyspieszając w ten sposób moment uzyskania dochodów z nowych usług oraz redukując koszty (OPEX i CAPEX) wprowadzenia nowych usług.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8