IMSI

(ang. International Mobile Subscriber Identity) - unikalny numer przypisany do każdej karty SIM w sieci GSM lub UMTS, jednoznacznie ją identyfikujący[1]. Numer zapisany jest na karcie SIM oraz w rejestrze HLR.

W systemach GSM oraz UMTS, każdemu abonentowi jest przydzielony indywidualny, niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMSI służący do identyfikacji tego abonenta na drodze radiowej.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8