IMT-2000

International Mobile Telecommunications - jest to ogólnie przyjęte określenie światowego standardu telefonii komórkowej trzeciej generacji UMTS.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8