LCD

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) - urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8