PIN

(ang. Personal Identification Number) - osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji. PIN używany jest najczęściej do:

- wypłaty gotówki w bankomacie (lub dokonania płatności w placówce handlowej/usługowej) za pomocą magnetycznej karty płatniczej
- umożliwienia dostępu do terminalu GSM (telefonu komórkowego)

Typowy PIN składa się z czterech cyfr (zakres 0000-9999). Przyjęte jest, że trzecia błędna próba wprowadzenia numeru PIN przy uwierzytelnianiu powoduje zablokowanie nośnika umożliwiającego wykonanie danej operacji. W przypadku telefonu komórkowego blokuje ona kartę SIM. Można ją odblokować, wprowadzając kod PUK. Jeśli kod PUK zostanie wprowadzony dziesięć razy błędnie, karta SIM zostaje unieważniona.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8