PLMN

(ang. Public Land Mobile Network) to sieć telefonii mobilnej ustanowiona i zarządzana przez operatora telekomunikacyjnego, oferującego usługi w publicznej ofercie na pewnym obszarze, zazwyczaj znajdującym się na terenie jednego kraju.

Przykłady sieci PLMN

Przykładem mogą być sieci w standardzie NMT, GSM, UMTS, IS0-95 (popularnie nazywanymi sieciami CDMA) lub popularnym w Japonii PDC, których operatorzy oferują subskrypcje dla ludności na terenie, na którym otrzymali koncesję na świadczenie usług telekomunkacyjnych. Jako PLMN nie można traktować sieci w standardzie TETRA, gdyż mimo zapewnianej mobilności użytkownika, przeznaczone są tylko dla odpowiednich służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8