Połączenia konferencyjne

Są to połączenia w których uczestniczy więcej niż dwóch użytkowników.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8