PUK

(ang. Personal Unblocking Key) - ośmiocyfrowy kod umożliwiający odblokowanie karty SIM używanej w telefonie komórkowym. PUK jest przechowywany w systemie komputerowym operatora sieci i jest przydzielany do konkretnej karty SIM w momencie wydania jej abonentowi.

Karta SIM zostaje zablokowana po trzykrotnym wpisaniu niewłaściwego kodu identyfikacyjnego PIN i aby ustalić nowy kod PIN, wymagane jest odblokowanie karty z użyciem kodu PUK. Karta SIM jest blokowana na stałe po dziesięciokrotnym wpisaniu niewłaściwego kodu odblokowującego i niezbędne jest wówczas zwrócenie się do operatora z prośbą o wydanie nowej karty SIM.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8