PUK2

(ang. Personal Unblocking Key 2) - ośmiocyfrowy kod służący do odblokowania kodu PIN2. Jest przypisany do danej karty SIM i przechowywany w bazie danych operatora sieci od chwili wydania jej abonentowi. Dzięki niemu można ustalić nowy kod PIN2 chroniący dostęp do zaawansowanych funkcji telefonu komórkowego, np. wybierania ustalonego (FDN).

Dziesięciokrotne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje trwałe zablokowanie dostępu do tych funkcji, ale nie unieważni ono karty SIM. Aby móc ponownie korzystać z tych funkcji, należy poprosić operatora sieci o wydanie nowej karty SIM.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8