Service Area Identity

Zaawansowana technologia pozycjonowania, stosowana w sieciach WCDMA do określenia fizycznej lokalizacji abonenta sieci komórkowej. Umożliwia to działanie usług, które wymagają dokładnego określenia miejsca pobytu abonenta, co z kolei stanowi jeden z najważniejszych warunków istnienia Mobilnego Internetu. Wdrożenie technologii SAI wymaga minimalnych inwestycji w infrastrukturę, ponieważ sieci GSM i WCDMA wykorzystują te same serwery Gateway Mobile Location i serwery do obliczeń związanych z ustalaniem pozycji. Nie ma też żadnych dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem terminali (np. telefonów), ponieważ nie jest wymagana specjalna funkcjonalność z ich strony.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8