AMPS

(ang. Advanced Mobile Phone System) - system analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji, będący odpowiednikiem europejskiego systemu NMT. Stosowany głównie w krajach Ameryki Północnej.

Każdy z kanałów sieci AMPS o szerokości 30 kHz składa się z dwóch częstotliwości z odstępem 45 MHz: 416 kanałów działa w zakresie częstotliwości 824-849 MHz do transmisji ze stacji mobilnych do stacji bazowych - kanały te są skojarzone z 416 częstotliwościami w zakresie 869-894 MHz do transmisji ze stacji bazowej do stacji mobilnych.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8