SMSC

(Short Message Service Center) - tzw. centrum serwisowe, obsługujące cały ruch SMS-owy. Każdy z operatorów sieci komórkowych ma własne centrum SMSC. Wysyłając SMS-sa, jest on najpierw wysyłany centrum, które dalej wysyła wiadomość pod numer telefonu odbiorcy SMS-a


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8