SP-lock

Service Provider - lock, kod identyfikujący daną sieć komórkową np. 260-01 to Plus GSM,


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8