SSN

Jest to skrót od angielskich słów SIM Serial Numer, czyli numer seryjny karty SIM. Każda karta posiada wpisany na stałe do swojej pamięci oraz zwykle nadrukowany z jednej strony unikalny dziewiętnastocyfrowy lub dwudziestocyfrowy numer identyfikacyjny.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8