Time Slot

Szczelina czasowa (ang. time slot) jest pojęciem używanym w opisie mechanizmu przesyłania głosu lub danych z kilku cyfrowo kodowanych transmisji we wspólnym kanale transmisyjnym (TDM).

Zakładając, że przepustowość kanału pozwala na współużytkowanie go przez n transmisji, czas związany z przesyłaniem danych jest dzielony na n szczelin czasowych. Każda z transmisji będzie miała przypisaną swoją szczelinę czasową, w której będzie mogła przesłać kolejną porcję informacji.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8