USIM

USIM skrót od angielskich słów Universal Subscriber Identity Module. Tak naprawdę USIM stanowi kartę SIM (ma takie same wymiary) i jest po prostu następcą tradycyjnej karty. USIM-y stosuje się w telefonii trzeciej generacji (3G) jako nowoczesne karty zaopatrzone w dodatkowe certyfikaty identyfikacji użytkowników oraz większą pamięć na kontakty, dane, SMS-y, MMS-y.


Powrót do słownika


Nowe telefony


TOP 8